معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Addiction به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Addiction به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Addiction به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Addiction به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Addiction

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Addiction

اعتیاد، میل وافر، آموختگی
عادت (قوی)، خو گرفتگی، خو گیری

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Addiction

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Addiction

پانویس

معنی و مفهوم لغت Addiction در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Addiction به فارسی | کاربرد واژه Addiction | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Addiction | هم خانواده های کلمه انگلیسی Addiction | مترادف کلمه Addiction | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Addiction | دیکشنری آنلاین Addiction | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Addiction در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Addiction و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Addiction to PERSIAN
online source for English definitions of Addiction | synonyms of Addiction in persian | word origins and etymologies of Addiction | audio pronunciations of Addiction | example sentences for Addiction.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.