معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Addict به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Addict به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Addict به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Addict به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Addict

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Addict

خو دادن، معتاد کردن، عادت دادن
معتاد، خو گرفته
Opium
تریاک، افیون
(مجازی) هرچیز آرام بخش یا رخوت آور
Drug addict
معتاد به مواد مخدر، خو گرفته به مواد کرخگر
Opium poppy
(گیاه شناسی) خشخاش، کوکنار (Papaver somniferum)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Addict

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Addict

پانویس

معنی و مفهوم لغت Addict در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Addict به فارسی | کاربرد واژه Addict | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Addict | هم خانواده های کلمه انگلیسی Addict | مترادف کلمه Addict | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Addict | دیکشنری آنلاین Addict | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Addict در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Addict و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Addict to PERSIAN
online source for English definitions of Addict | synonyms of Addict in persian | word origins and etymologies of Addict | audio pronunciations of Addict | example sentences for Addict.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.