معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Addible به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Addible به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Addible به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Addible به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Addible

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Addible

جمع زدنی، افزودنی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Addible

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Addible

پانویس

معنی و مفهوم لغت Addible در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Addible به فارسی | کاربرد واژه Addible | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Addible | هم خانواده های کلمه انگلیسی Addible | مترادف کلمه Addible | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Addible | دیکشنری آنلاین Addible | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Addible در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Addible و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Addible to PERSIAN
online source for English definitions of Addible | synonyms of Addible in persian | word origins and etymologies of Addible | audio pronunciations of Addible | example sentences for Addible.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.