معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adder به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adder به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adder به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adder به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adder

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adder

افزاینده، افزون گر
ماشین حساب، ماشین جمع زنی
(کامپیوتر) مدار جمع کننده
Adder (2)
(جانور شناسی)
(نوعی مار کوچک و سمی اروپایی) ادر، مار جعفری
افعی (Vipera berus)
انواع مارهای سمی (مثل افعی افریقایی) و غیر سمی (مثل مار شیری امریکای شمالی)
Puff adder
(جانور شناسی) مار دمنده (مار زهرین افریقایی به نام Bitis arietans)
Spotted adder
رجوع شود به milk snake
Adder’s-mouth
(گیاه شناسی) ثعلب امریکایی (از جنس Malaxis)
Adder’s-tongue
(گیاه شناسی)
رجوع شود به dogtoothviolet
سرخس مار زبان (از جنس Ophioglossaceae)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adder

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adder

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adder در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adder به فارسی | کاربرد واژه Adder | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adder | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adder | مترادف کلمه Adder | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adder | دیکشنری آنلاین Adder | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adder در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adder و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adder to PERSIAN
online source for English definitions of Adder | synonyms of Adder in persian | word origins and etymologies of Adder | audio pronunciations of Adder | example sentences for Adder.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.