معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Add به فارسی


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Add

جمع کردن یا شدن، افزودن، اضافه کردن یا شدن، زیاد کردن یا شدن، علاوه کردن یا شدن، بیشتر کردن، ضمیمه کردن، منظم کردن
گفتن، به گفته ی خود افزودن
(حساب) جمع کردن، جمع زدن
Add-on
(امریکا) کالا یا چیز اضافی که در هنگام خرید برای تشویق به خریدار داده می شود

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Add

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Add

 

پانویس

معنی و مفهوم لغت Add در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Add به فارسی | کاربرد واژه Add | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Add | هم خانواده های کلمه انگلیسی Add | مترادف کلمه Add | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Add | دیکشنری آنلاین Add | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Add در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Add و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Add to PERSIAN
online source for English definitions of Add | synonyms of Add in persian | word origins and etymologies of Add | audio pronunciations of Add | example sentences for Add.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح مبتدی) Elementary
(سطح مبتدی) Elementary
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح متوسط) Intermediate
(سطح متوسط) Intermediate
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح پیشرفته) Upper-Intermediate
(سطح پیشرفته) Upper-Intermediate
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات آیلتس IELTS
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون آیلتس
فلش کارت آزمون آیلتس
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات تافل TOEFL
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون تافل
فلش کارت آزمون تافل
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات جی مت GMAT
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون جی مت
فلش کارت آزمون جی مت
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
بازی یادگیری زبان انگلیسی