معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adays به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adays به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adays به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adays به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adays

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adays

درروز

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adays

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adays

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adays در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adays به فارسی | کاربرد واژه Adays | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adays | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adays | مترادف کلمه Adays | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adays | دیکشنری آنلاین Adays | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adays در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adays و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adays to PERSIAN
online source for English definitions of Adays | synonyms of Adays in persian | word origins and etymologies of Adays | audio pronunciations of Adays | example sentences for Adays.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.