معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adaptor به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adaptor به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adaptor به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adaptor به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adaptor

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adaptor

سازوارگر، وفق دهنده، جرح و تعدیل کننده

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adaptor

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adaptor

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adaptor در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adaptor به فارسی | کاربرد واژه Adaptor | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adaptor | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adaptor | مترادف کلمه Adaptor | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adaptor | دیکشنری آنلاین Adaptor | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adaptor در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adaptor و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adaptor to PERSIAN
online source for English definitions of Adaptor | synonyms of Adaptor in persian | word origins and etymologies of Adaptor | audio pronunciations of Adaptor | example sentences for Adaptor.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.