معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adapted به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adapted به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adapted به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adapted به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adapted

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adapted

تطبیق شده، موافق، مناسب، جرح وتعدیل شده

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adapted

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adapted

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adapted در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adapted به فارسی | کاربرد واژه Adapted | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adapted | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adapted | مترادف کلمه Adapted | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adapted | دیکشنری آنلاین Adapted | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adapted در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adapted و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adapted to PERSIAN
online source for English definitions of Adapted | synonyms of Adapted in persian | word origins and etymologies of Adapted | audio pronunciations of Adapted | example sentences for Adapted.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.