معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adaptable به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adaptable به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adaptable به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adaptable به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adaptable

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adaptable

سازگار، انعطاف پذیر، سازش پذیر
قابل جرح و تعدیل، اقتباس پذیر، انطباق پذیر، قابل تغییر
مناسب

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adaptable

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adaptable

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adaptable در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adaptable به فارسی | کاربرد واژه Adaptable | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adaptable | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adaptable | مترادف کلمه Adaptable | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adaptable | دیکشنری آنلاین Adaptable | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adaptable در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adaptable و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adaptable to PERSIAN
online source for English definitions of Adaptable | synonyms of Adaptable in persian | word origins and etymologies of Adaptable | audio pronunciations of Adaptable | example sentences for Adaptable.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.