معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adapt به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adapt به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adapt به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adapt به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adapt

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adapt

سازگار کردن یا شدن، وفق دادن، سازش دادن، سازش یافتن، عادت دادن
(کارهای هنری) اقتباس کردن، جرح و تعدیل کردن، تنظیم کردن، تغییر دادن
مناسب کردن یا شدن، جور کردن یا شدن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adapt

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adapt

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adapt در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adapt به فارسی | کاربرد واژه Adapt | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adapt | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adapt | مترادف کلمه Adapt | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adapt | دیکشنری آنلاین Adapt | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adapt در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adapt و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adapt to PERSIAN
online source for English definitions of Adapt | synonyms of Adapt in persian | word origins and etymologies of Adapt | audio pronunciations of Adapt | example sentences for Adapt.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.