معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acyl به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acyl به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acyl به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acyl به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acyl

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acyl

(شیمی – بنیان RCO که از یک اسید آلی با حذف عامل هیدروکسیل آن به دست می آید) آسیل

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acyl

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acyl

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acyl در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acyl به فارسی | کاربرد واژه Acyl | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acyl | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acyl | مترادف کلمه Acyl | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acyl | دیکشنری آنلاین Acyl | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acyl در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acyl و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acyl to PERSIAN
online source for English definitions of Acyl | synonyms of Acyl in persian | word origins and etymologies of Acyl | audio pronunciations of Acyl | example sentences for Acyl.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.