معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acyclovir به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acyclovir به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acyclovir به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acyclovir به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acyclovir

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acyclovir

اسی کلوویر (پودر ساختگی سفید و بلورین به فرمول C8H11O3N5 که ضد ویروس است)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acyclovir

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acyclovir

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acyclovir در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acyclovir به فارسی | کاربرد واژه Acyclovir | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acyclovir | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acyclovir | مترادف کلمه Acyclovir | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acyclovir | دیکشنری آنلاین Acyclovir | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acyclovir در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acyclovir و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acyclovir to PERSIAN
online source for English definitions of Acyclovir | synonyms of Acyclovir in persian | word origins and etymologies of Acyclovir | audio pronunciations of Acyclovir | example sentences for Acyclovir.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.