معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acutifoliate به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acutifoliate به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acutifoliate به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acutifoliate به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acutifoliate

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acutifoliate

دارای برگهای نوک تیز

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acutifoliate

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acutifoliate

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acutifoliate در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acutifoliate به فارسی | کاربرد واژه Acutifoliate | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acutifoliate | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acutifoliate | مترادف کلمه Acutifoliate | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acutifoliate | دیکشنری آنلاین Acutifoliate | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acutifoliate در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acutifoliate و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acutifoliate to PERSIAN
online source for English definitions of Acutifoliate | synonyms of Acutifoliate in persian | word origins and etymologies of Acutifoliate | audio pronunciations of Acutifoliate | example sentences for Acutifoliate.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.