معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acutely به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acutely به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acutely به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acutely به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acutely

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acutely

بزیرکی، بفراست، بحدت

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acutely

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acutely

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acutely در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acutely به فارسی | کاربرد واژه Acutely | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acutely | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acutely | مترادف کلمه Acutely | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acutely | دیکشنری آنلاین Acutely | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acutely در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acutely و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acutely to PERSIAN
online source for English definitions of Acutely | synonyms of Acutely in persian | word origins and etymologies of Acutely | audio pronunciations of Acutely | example sentences for Acutely.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.