معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aculeate به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aculeate به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aculeate به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aculeate به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aculeate

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aculeate

خاره دار، تیغ دار، خارچه دار، نیش دار، گزنده

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aculeate

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aculeate

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aculeate در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aculeate به فارسی | کاربرد واژه Aculeate | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aculeate | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aculeate | مترادف کلمه Aculeate | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aculeate | دیکشنری آنلاین Aculeate | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aculeate در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aculeate و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aculeate to PERSIAN
online source for English definitions of Aculeate | synonyms of Aculeate in persian | word origins and etymologies of Aculeate | audio pronunciations of Aculeate | example sentences for Aculeate.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.