معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Actuator به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Actuator به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actuator به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Actuator به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actuator

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Actuator

فعال کننده، محرک، بکار اندازنده

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Actuator

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Actuator

پانویس

معنی و مفهوم لغت Actuator در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actuator به فارسی | کاربرد واژه Actuator | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actuator | هم خانواده های کلمه انگلیسی Actuator | مترادف کلمه Actuator | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Actuator | دیکشنری آنلاین Actuator | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Actuator در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Actuator و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Actuator to PERSIAN
online source for English definitions of Actuator | synonyms of Actuator in persian | word origins and etymologies of Actuator | audio pronunciations of Actuator | example sentences for Actuator.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.