معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Actuate به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Actuate به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actuate به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Actuate به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actuate

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Actuate

به کار انداختن، به حرکت درآوردن، روشن کردن (موتور و غیره)
انگیختن، سوق دادن، وادار به کاری کردن، تحریک کردن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Actuate

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Actuate

پانویس

معنی و مفهوم لغت Actuate در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actuate به فارسی | کاربرد واژه Actuate | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actuate | هم خانواده های کلمه انگلیسی Actuate | مترادف کلمه Actuate | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Actuate | دیکشنری آنلاین Actuate | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Actuate در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Actuate و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Actuate to PERSIAN
online source for English definitions of Actuate | synonyms of Actuate in persian | word origins and etymologies of Actuate | audio pronunciations of Actuate | example sentences for Actuate.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.