معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Actualize به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Actualize به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actualize به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Actualize به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actualize

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Actualize

(در مورد اعمال) انجام دادن، به عمل درآوردن، عمل کردن، به فعل در آوردن
واقعی کردن، واقعیت دادن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Actualize

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Actualize

پانویس

معنی و مفهوم لغت Actualize در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actualize به فارسی | کاربرد واژه Actualize | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actualize | هم خانواده های کلمه انگلیسی Actualize | مترادف کلمه Actualize | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Actualize | دیکشنری آنلاین Actualize | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Actualize در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Actualize و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Actualize to PERSIAN
online source for English definitions of Actualize | synonyms of Actualize in persian | word origins and etymologies of Actualize | audio pronunciations of Actualize | example sentences for Actualize.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.