معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Actualization به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Actualization به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actualization به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Actualization به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actualization

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Actualization

واقعیت دادن، بصورت مسلم دراوردن
Self-actualization
خودشکوفایی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Actualization

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Actualization

پانویس

معنی و مفهوم لغت Actualization در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actualization به فارسی | کاربرد واژه Actualization | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actualization | هم خانواده های کلمه انگلیسی Actualization | مترادف کلمه Actualization | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Actualization | دیکشنری آنلاین Actualization | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Actualization در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Actualization و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Actualization to PERSIAN
online source for English definitions of Actualization | synonyms of Actualization in persian | word origins and etymologies of Actualization | audio pronunciations of Actualization | example sentences for Actualization.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.