معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Actual به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Actual

واقعی، حقیقی
موجود، فعلی، کنونی
Actual sin
(مسیحیت) گناه بالفعل یا دانسته (در مقابل گناهان فطری و اولیه)، گناه فردی، گناه عمدی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Actual

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Actual

 


بازاریابی رایحه ای - حسام عالمیان
پانویس

معنی و مفهوم لغت Actual در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actual به فارسی | کاربرد واژه Actual | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actual | هم خانواده های کلمه انگلیسی Actual | مترادف کلمه Actual | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Actual | دیکشنری آنلاین Actual | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Actual در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Actual و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Actual to PERSIAN
online source for English definitions of Actual | synonyms of Actual in persian | word origins and etymologies of Actual | audio pronunciations of Actual | example sentences for Actual.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.