معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Actomyosin به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Actomyosin به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actomyosin به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Actomyosin به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actomyosin

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Actomyosin

اکتومایوسین (ترکیبی از دو پروتئین actin و myosin که در بافت های عضلات موجود است و انقباض عضلات را میسر می سازد)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Actomyosin

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Actomyosin

پانویس

معنی و مفهوم لغت Actomyosin در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actomyosin به فارسی | کاربرد واژه Actomyosin | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actomyosin | هم خانواده های کلمه انگلیسی Actomyosin | مترادف کلمه Actomyosin | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Actomyosin | دیکشنری آنلاین Actomyosin | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Actomyosin در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Actomyosin و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Actomyosin to PERSIAN
online source for English definitions of Actomyosin | synonyms of Actomyosin in persian | word origins and etymologies of Actomyosin | audio pronunciations of Actomyosin | example sentences for Actomyosin.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.