معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Activism به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Activism به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Activism به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Activism به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Activism

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Activism

کنش گرایی، عمل گرایی، اصالت عمل

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Activism

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Activism

پانویس

معنی و مفهوم لغت Activism در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Activism به فارسی | کاربرد واژه Activism | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Activism | هم خانواده های کلمه انگلیسی Activism | مترادف کلمه Activism | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Activism | دیکشنری آنلاین Activism | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Activism در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Activism و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Activism to PERSIAN
online source for English definitions of Activism | synonyms of Activism in persian | word origins and etymologies of Activism | audio pronunciations of Activism | example sentences for Activism.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.