معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Actionary به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Actionary به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actionary به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Actionary به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actionary

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Actionary

دارنده سهام شرکت سهامی، سهامدار

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Actionary

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Actionary

پانویس

معنی و مفهوم لغت Actionary در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actionary به فارسی | کاربرد واژه Actionary | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actionary | هم خانواده های کلمه انگلیسی Actionary | مترادف کلمه Actionary | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Actionary | دیکشنری آنلاین Actionary | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Actionary در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Actionary و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Actionary to PERSIAN
online source for English definitions of Actionary | synonyms of Actionary in persian | word origins and etymologies of Actionary | audio pronunciations of Actionary | example sentences for Actionary.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.