معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Actinon به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Actinon

(فیزیک – رادیو ایزوتوپ گاز مانند رادون که از تلاشی اکتینیم به دست می آید و وزن اتمی آن 912 است) اکتینون

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Actinon

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Actinon

 


بازاریابی رایحه ای - حسام عالمیان
پانویس

معنی و مفهوم لغت Actinon در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actinon به فارسی | کاربرد واژه Actinon | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actinon | هم خانواده های کلمه انگلیسی Actinon | مترادف کلمه Actinon | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Actinon | دیکشنری آنلاین Actinon | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Actinon در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Actinon و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Actinon to PERSIAN
online source for English definitions of Actinon | synonyms of Actinon in persian | word origins and etymologies of Actinon | audio pronunciations of Actinon | example sentences for Actinon.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.