معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Actinochemistry به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Actinochemistry به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actinochemistry به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Actinochemistry به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actinochemistry

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Actinochemistry

مبحث دانش شیمی راجع به نیروی خورشید

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Actinochemistry

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Actinochemistry

پانویس

معنی و مفهوم لغت Actinochemistry در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actinochemistry به فارسی | کاربرد واژه Actinochemistry | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actinochemistry | هم خانواده های کلمه انگلیسی Actinochemistry | مترادف کلمه Actinochemistry | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Actinochemistry | دیکشنری آنلاین Actinochemistry | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Actinochemistry در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Actinochemistry و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Actinochemistry to PERSIAN
online source for English definitions of Actinochemistry | synonyms of Actinochemistry in persian | word origins and etymologies of Actinochemistry | audio pronunciations of Actinochemistry | example sentences for Actinochemistry.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.