معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Actino- به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Actino- به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actino- به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Actino- به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actino-

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Actino-

پیشوند:
تابش، دگرگونی تابشی، پرتوی
(گیاه شناسی) دارای ساختمان شعاعی، پرتو شکل، پرتو ریخت

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Actino-

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Actino-

پانویس

معنی و مفهوم لغت Actino- در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actino- به فارسی | کاربرد واژه Actino- | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actino- | هم خانواده های کلمه انگلیسی Actino- | مترادف کلمه Actino- | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Actino- | دیکشنری آنلاین Actino- | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Actino- در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Actino- و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Actino- to PERSIAN
online source for English definitions of Actino- | synonyms of Actino- in persian | word origins and etymologies of Actino- | audio pronunciations of Actino- | example sentences for Actino-.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.