معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Actinium به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Actinium به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actinium به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Actinium به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actinium

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Actinium

(شیمی) اکتینیم (عنصر سفید رادیو اکتیو فلزی که همراه اورانیم و رادیم یافت می شود و نشان آن Ac و وزن اتمی آن 8720/722 است)
Actinium series
سری اکتینیم (فروپاشی طبیعی رادیو اکتیو از اورانیوم تا سرب)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Actinium

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Actinium

پانویس

معنی و مفهوم لغت Actinium در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actinium به فارسی | کاربرد واژه Actinium | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actinium | هم خانواده های کلمه انگلیسی Actinium | مترادف کلمه Actinium | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Actinium | دیکشنری آنلاین Actinium | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Actinium در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Actinium و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Actinium to PERSIAN
online source for English definitions of Actinium | synonyms of Actinium in persian | word origins and etymologies of Actinium | audio pronunciations of Actinium | example sentences for Actinium.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.