معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Actiniferous به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Actiniferous

دارای اکتینیوم یا ماده رادیواکتیو

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Actiniferous

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Actiniferous

 


بازاریابی رایحه ای - حسام عالمیان
پانویس

معنی و مفهوم لغت Actiniferous در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actiniferous به فارسی | کاربرد واژه Actiniferous | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actiniferous | هم خانواده های کلمه انگلیسی Actiniferous | مترادف کلمه Actiniferous | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Actiniferous | دیکشنری آنلاین Actiniferous | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Actiniferous در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Actiniferous و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Actiniferous to PERSIAN
online source for English definitions of Actiniferous | synonyms of Actiniferous in persian | word origins and etymologies of Actiniferous | audio pronunciations of Actiniferous | example sentences for Actiniferous.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.