معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Actinautographic به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Actinautographic به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actinautographic به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Actinautographic به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actinautographic

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Actinautographic

دارای حساسیت در مقابل نور

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Actinautographic

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Actinautographic

پانویس

معنی و مفهوم لغت Actinautographic در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actinautographic به فارسی | کاربرد واژه Actinautographic | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actinautographic | هم خانواده های کلمه انگلیسی Actinautographic | مترادف کلمه Actinautographic | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Actinautographic | دیکشنری آنلاین Actinautographic | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Actinautographic در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Actinautographic و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Actinautographic to PERSIAN
online source for English definitions of Actinautographic | synonyms of Actinautographic in persian | word origins and etymologies of Actinautographic | audio pronunciations of Actinautographic | example sentences for Actinautographic.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.