معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Actin به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Actin به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actin به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Actin به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actin

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Actin

اکتین (پروتئینی که در عضلات موجود است) (رجوع شود به actomyosin)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Actin

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Actin

پانویس

معنی و مفهوم لغت Actin در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actin به فارسی | کاربرد واژه Actin | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actin | هم خانواده های کلمه انگلیسی Actin | مترادف کلمه Actin | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Actin | دیکشنری آنلاین Actin | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Actin در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Actin و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Actin to PERSIAN
online source for English definitions of Actin | synonyms of Actin in persian | word origins and etymologies of Actin | audio pronunciations of Actin | example sentences for Actin.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.