معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Actable به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Actable به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actable به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Actable به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actable

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Actable

قابل اجرا روی صحنه، بازی کردنی، نمایش دادنی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Actable

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Actable

پانویس

معنی و مفهوم لغت Actable در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Actable به فارسی | کاربرد واژه Actable | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Actable | هم خانواده های کلمه انگلیسی Actable | مترادف کلمه Actable | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Actable | دیکشنری آنلاین Actable | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Actable در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Actable و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Actable to PERSIAN
online source for English definitions of Actable | synonyms of Actable in persian | word origins and etymologies of Actable | audio pronunciations of Actable | example sentences for Actable.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.