معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acrotism به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acrotism به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acrotism به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acrotism به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acrotism

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acrotism

فقدان ضربان یا تپش

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acrotism

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acrotism

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acrotism در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acrotism به فارسی | کاربرد واژه Acrotism | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acrotism | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acrotism | مترادف کلمه Acrotism | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acrotism | دیکشنری آنلاین Acrotism | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acrotism در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acrotism و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acrotism to PERSIAN
online source for English definitions of Acrotism | synonyms of Acrotism in persian | word origins and etymologies of Acrotism | audio pronunciations of Acrotism | example sentences for Acrotism.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.