معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acroter به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acroter به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acroter به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acroter به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acroter

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acroter

انتهای پایه ء مجسمه، کنگره های زینتی عمارات

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acroter

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acroter

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acroter در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acroter به فارسی | کاربرد واژه Acroter | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acroter | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acroter | مترادف کلمه Acroter | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acroter | دیکشنری آنلاین Acroter | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acroter در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acroter و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acroter to PERSIAN
online source for English definitions of Acroter | synonyms of Acroter in persian | word origins and etymologies of Acroter | audio pronunciations of Acroter | example sentences for Acroter.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.