معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acrospire به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acrospire به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acrospire به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acrospire به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acrospire

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acrospire

(گیاه شناسی – جوانه ی اولیه و مارپیچ شکل تخم در حال رویش) پیکان سر

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acrospire

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acrospire

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acrospire در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acrospire به فارسی | کاربرد واژه Acrospire | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acrospire | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acrospire | مترادف کلمه Acrospire | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acrospire | دیکشنری آنلاین Acrospire | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acrospire در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acrospire و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acrospire to PERSIAN
online source for English definitions of Acrospire | synonyms of Acrospire in persian | word origins and etymologies of Acrospire | audio pronunciations of Acrospire | example sentences for Acrospire.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.