معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acropetal به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acropetal به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acropetal به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acropetal به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acropetal

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acropetal

(گیاه شناسی) تارک سو، تارک رو (با basipetal مقایسه شود)، رشد از پایه ساقه به بالا

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acropetal

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acropetal

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acropetal در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acropetal به فارسی | کاربرد واژه Acropetal | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acropetal | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acropetal | مترادف کلمه Acropetal | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acropetal | دیکشنری آنلاین Acropetal | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acropetal در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acropetal و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acropetal to PERSIAN
online source for English definitions of Acropetal | synonyms of Acropetal in persian | word origins and etymologies of Acropetal | audio pronunciations of Acropetal | example sentences for Acropetal.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.