معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acronym به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acronym به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acronym به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acronym به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acronym

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acronym

تارک نام، سرینام (واژه ای که از حروف اول چند واژه ی دیگر ساخته شده باشد مثل radar که از حروف اول rangingradio detecting and گرفته شده است)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acronym

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acronym

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acronym در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acronym به فارسی | کاربرد واژه Acronym | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acronym | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acronym | مترادف کلمه Acronym | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acronym | دیکشنری آنلاین Acronym | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acronym در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acronym و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acronym to PERSIAN
online source for English definitions of Acronym | synonyms of Acronym in persian | word origins and etymologies of Acronym | audio pronunciations of Acronym | example sentences for Acronym.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.