معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acronichal به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acronichal به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acronichal به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acronichal به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acronichal

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acronichal

ظاهر شونده در غروب، افولی، شامگاهی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acronichal

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acronichal

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acronichal در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acronichal به فارسی | کاربرد واژه Acronichal | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acronichal | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acronichal | مترادف کلمه Acronichal | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acronichal | دیکشنری آنلاین Acronichal | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acronichal در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acronichal و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acronichal to PERSIAN
online source for English definitions of Acronichal | synonyms of Acronichal in persian | word origins and etymologies of Acronichal | audio pronunciations of Acronichal | example sentences for Acronichal.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.