معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acromion به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acromion به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acromion به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acromion به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acromion

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acromion

(کالبد شناسی) زائده ی اخرمی، قله الکتف، بخش بالایی و بیرونی استخوان کتف، نوک شانه

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acromion

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acromion

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acromion در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acromion به فارسی | کاربرد واژه Acromion | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acromion | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acromion | مترادف کلمه Acromion | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acromion | دیکشنری آنلاین Acromion | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acromion در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acromion و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acromion to PERSIAN
online source for English definitions of Acromion | synonyms of Acromion in persian | word origins and etymologies of Acromion | audio pronunciations of Acromion | example sentences for Acromion.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.