معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acromial به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acromial به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acromial به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acromial به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acromial

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acromial

متعلق بنوک شانه
Process
فرایند، روند، جریان، فراشد، فراگرد، فرگرد، روش، روال
روال، طرز انجام، دستورالعمل
(زیست شناسی) زائده، برآمدگی
ظهور، ظاهر کردن فیلم
(حقوق) اقدام قضایی، دادخواهی، ورقه ی احضار به دادگاه، خواست برگ
(کامپیوتر) پردازش، پردازش کردن
(طبق فرایند یا شیوه ی خاصی) آماده کردن، تهیه کردن، رسیدگی کردن، فرایند کردن، به عمل آوردن، پرداخت کردن
(حقوق) به دادگاه احضار کردن، فراخواست کردن
(حقوق) مورد تعقیب قضایی قرار دادن، به دادگاه کشیدن 0
(طبق روش خاصی) تهیه شده، پردازش شده، فرایندی
Process (2)
(در مراسم رسمی و غیره) راه رفتن (با گام های شمرده)، گام برداری کردن
Benday process
روش چاپ بن دی (روش افزودن سایه روشن به کلیشه) (Ben Day process هم می نویسند)
Bessemer process
روش بسمر (روش ساختن پولاد از طریق دمیدن هوا بر آهن گداخته)
Carbon process
روش تکثیر نسخه ها و صفحات چاپی و غیره از راه کاغذ کربن دار
Cyanide process
(روش استخراج طلا و نقره از سنگ معدن از طریق شستشو با سیانید سدیم یا پتاسیم و سپس الکترولیز کردن) سیانید کاری، سیانیدزنی
Due process
مراحل قانونی، مراحل تشریفات قانونی
Markov process
(زیست شناسی – ژنتیک) فرآیند مارکف (Markoff process هم می نویسند)
Photogelatin process
رجوع شود به collotype
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acromial

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acromial

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acromial در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acromial به فارسی | کاربرد واژه Acromial | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acromial | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acromial | مترادف کلمه Acromial | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acromial | دیکشنری آنلاین Acromial | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acromial در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acromial و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acromial to PERSIAN
online source for English definitions of Acromial | synonyms of Acromial in persian | word origins and etymologies of Acromial | audio pronunciations of Acromial | example sentences for Acromial.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.