معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acrometer به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acrometer به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acrometer به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acrometer به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acrometer

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acrometer

دستگاه سنجش وزن مخصوص روغن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acrometer

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acrometer

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acrometer در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acrometer به فارسی | کاربرد واژه Acrometer | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acrometer | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acrometer | مترادف کلمه Acrometer | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acrometer | دیکشنری آنلاین Acrometer | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acrometer در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acrometer و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acrometer to PERSIAN
online source for English definitions of Acrometer | synonyms of Acrometer in persian | word origins and etymologies of Acrometer | audio pronunciations of Acrometer | example sentences for Acrometer.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.