معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acrogamy به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acrogamy به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acrogamy به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acrogamy به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acrogamy

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acrogamy

جایگیری تخم در انتهای کیسه ء جنینی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acrogamy

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acrogamy

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acrogamy در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acrogamy به فارسی | کاربرد واژه Acrogamy | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acrogamy | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acrogamy | مترادف کلمه Acrogamy | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acrogamy | دیکشنری آنلاین Acrogamy | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acrogamy در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acrogamy و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acrogamy to PERSIAN
online source for English definitions of Acrogamy | synonyms of Acrogamy in persian | word origins and etymologies of Acrogamy | audio pronunciations of Acrogamy | example sentences for Acrogamy.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.