معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acro- به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acro- به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acro- به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acro- به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acro-

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acro-

پیشوند:
نوک تیز، هرمی شکل بودن [acrocephaly] بالاترین نقطه، بلندترین، انتهایی [acromegaly]

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acro-

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acro-

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acro- در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acro- به فارسی | کاربرد واژه Acro- | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acro- | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acro- | مترادف کلمه Acro- | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acro- | دیکشنری آنلاین Acro- | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acro- در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acro- و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acro- to PERSIAN
online source for English definitions of Acro- | synonyms of Acro- in persian | word origins and etymologies of Acro- | audio pronunciations of Acro- | example sentences for Acro-.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.