معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acritical به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acritical به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acritical به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acritical به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acritical

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acritical

غیرانتقادی
(پزشکی) غیربحرانی، بی خطر

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acritical

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acritical

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acritical در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acritical به فارسی | کاربرد واژه Acritical | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acritical | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acritical | مترادف کلمه Acritical | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acritical | دیکشنری آنلاین Acritical | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acritical در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acritical و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acritical to PERSIAN
online source for English definitions of Acritical | synonyms of Acritical in persian | word origins and etymologies of Acritical | audio pronunciations of Acritical | example sentences for Acritical.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.