معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acquittal به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acquittal به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acquittal به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acquittal به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acquittal

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acquittal

تبرئه، برائت، برائت ضمه، بخشودگی، معافیت قانونی، پرداخت بدهی، از عهده ی چیزی برآمدن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acquittal

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acquittal

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acquittal در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acquittal به فارسی | کاربرد واژه Acquittal | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acquittal | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acquittal | مترادف کلمه Acquittal | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acquittal | دیکشنری آنلاین Acquittal | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acquittal در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acquittal و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acquittal to PERSIAN
online source for English definitions of Acquittal | synonyms of Acquittal in persian | word origins and etymologies of Acquittal | audio pronunciations of Acquittal | example sentences for Acquittal.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.