معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acquit به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acquit به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acquit به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acquit به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acquit

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acquit

تبرئه کردن
بری الذمه کردن، (از وظیفه یا تعهدی) معاف کردن، بخشودن
رفتار کردن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acquit

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acquit

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acquit در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acquit به فارسی | کاربرد واژه Acquit | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acquit | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acquit | مترادف کلمه Acquit | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acquit | دیکشنری آنلاین Acquit | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acquit در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acquit و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acquit to PERSIAN
online source for English definitions of Acquit | synonyms of Acquit in persian | word origins and etymologies of Acquit | audio pronunciations of Acquit | example sentences for Acquit.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.