معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acierage به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acierage به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acierage به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acierage به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acierage

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acierage

پولاداندایی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acierage

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acierage

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acierage در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acierage به فارسی | کاربرد واژه Acierage | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acierage | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acierage | مترادف کلمه Acierage | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acierage | دیکشنری آنلاین Acierage | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acierage در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acierage و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acierage to PERSIAN
online source for English definitions of Acierage | synonyms of Acierage in persian | word origins and etymologies of Acierage | audio pronunciations of Acierage | example sentences for Acierage.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.