معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Ached به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Ached به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Ached به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Ached به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Ached

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Ached

پر درد، درد گرفته، درد دار

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Ached

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Ached

پانویس

معنی و مفهوم لغت Ached در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Ached به فارسی | کاربرد واژه Ached | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Ached | هم خانواده های کلمه انگلیسی Ached | مترادف کلمه Ached | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Ached | دیکشنری آنلاین Ached | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Ached در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Ached و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Ached to PERSIAN
online source for English definitions of Ached | synonyms of Ached in persian | word origins and etymologies of Ached | audio pronunciations of Ached | example sentences for Ached.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.