معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acetylene series به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acetylene series به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acetylene series به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acetylene series به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acetylene series

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acetylene series

(شیمی) گروه هیدروکربن های مشابه سری های استیلنی (رجوع شود به alkyne)
Acetylene
گاز هیدروکربن بی رنگ و سمی و بسیار آتشگیر به فرمول HC:CH که از واکنش آب و کاربید کلسیم حاصل می شود، استیلن، گازبی رنگ جوشکاری
Series
رشته، ریسه، زنجیره، سلسله، سری، رجه، همایند، دوره، ردیف، رج، رج واره
(بولینگ) سه دست بازی
(برق) روش هم پیوند
(ریاضی) رشته
(زمین شناسی) زیر چینه، زیر لایه
(برق) مدار هم پیوند
Actinide series
(فیزیک و شیمی) خانواده ی اکتی نیدها (گروهی از عناصر شیمیایی رادیو اکتیو از عنصر 98 تا عنصر 301 در جدول عناصر)
Actinium series
سری اکتینیم (فروپاشی طبیعی رادیو اکتیو از اورانیوم تا سرب)
Activity series
(شیمی) جدول فلزهایی که در محلول می توانند جایگزین فلزهای دیگر شوند
Ethylene series
(شیمی) زنجیره ی اتیلین
Fibonacci series
(ریاضی) زنجیره ی فیبو ناچی
Fourier series
(ریاضی) رشته ی فوریه (در مثلثات)
Harmonic series
(موسیقی) آهنگ های همساز، هماهنگان (harmonics هم می گویند)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acetylene series

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acetylene series

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acetylene series در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acetylene series به فارسی | کاربرد واژه Acetylene series | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acetylene series | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acetylene series | مترادف کلمه Acetylene series | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acetylene series | دیکشنری آنلاین Acetylene series | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acetylene series در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acetylene series و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acetylene series to PERSIAN
online source for English definitions of Acetylene series | synonyms of Acetylene series in persian | word origins and etymologies of Acetylene series | audio pronunciations of Acetylene series | example sentences for Acetylene series.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.