معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Acea _ به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Acea _ به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acea _ به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Acea _ به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acea _

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Acea _

(جانور شناسی) پسوند: نام علمی رده یا راسته [Ceustacea]

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Acea _

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Acea _

پانویس

معنی و مفهوم لغت Acea _ در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Acea _ به فارسی | کاربرد واژه Acea _ | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Acea _ | هم خانواده های کلمه انگلیسی Acea _ | مترادف کلمه Acea _ | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Acea _ | دیکشنری آنلاین Acea _ | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Acea _ در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Acea _ و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Acea _ to PERSIAN
online source for English definitions of Acea _ | synonyms of Acea _ in persian | word origins and etymologies of Acea _ | audio pronunciations of Acea _ | example sentences for Acea _.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.