معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Accessorial به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Accessorial به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Accessorial به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Accessorial به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Accessorial

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Accessorial

وابسته به شریک جرم، معاونتی، هم دستانه
اضافی، فرعی، وابسته به متمم، الحاقی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Accessorial

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Accessorial

پانویس

معنی و مفهوم لغت Accessorial در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Accessorial به فارسی | کاربرد واژه Accessorial | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Accessorial | هم خانواده های کلمه انگلیسی Accessorial | مترادف کلمه Accessorial | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Accessorial | دیکشنری آنلاین Accessorial | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Accessorial در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Accessorial و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Accessorial to PERSIAN
online source for English definitions of Accessorial | synonyms of Accessorial in persian | word origins and etymologies of Accessorial | audio pronunciations of Accessorial | example sentences for Accessorial.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.